Projekty

Pozrite sa a zapojte sa do našich projektov. Naša pomoc je zameraná na miesta, kde je nevyhnutná a je v našich silách pomôcť. Nech sa páči, môžete sa zapojiť, alebo sa inšpirovať.

Vezmime detipreč z vojny (august 2023)

Na východe Ukrajiny sa stále bojuje a táto vojna nerobí výnimky a berie si obete z radov civilistov, aj vojakov.  Nepozerá na pohlavie ani vek. Podarilo sa nám ako formou skladačky LEGO dať dokopy 2 týždňový oddychový letný tábor, kde si môže deti – prevažne siroty prísť na 2 týždne oddýchnuť o stresu vojny. Tieto siroty sú umiestnené do rodín, kde sa o ne s láskou starajú profesionálne matky. Cez deň relatívne pokojný život a noci trávia v betónových, alebo iných – podzemných krytoch.

Vďaka našim partnerom sa nám podarilo dať dokopy celý projekt letného oddychového tábora. Niekto poskytol ubytovanie, niekto dopravu a máme partnerov, ktorí nám poskytli potraviny, športové potreby, zabezpečili výlety, tvorivé dielne a animácie. Vďaka portálu DONIO.SK a ľuďom so srdcom na správnom mieste sa nám podarilo vyzbierať takmer 7 tisíc €, ktoré budú do posledného centu zabezpečené na beh a fungovanie tábora a čo ostane, tak za dostanú darčeky deti, ktoré nemali to šťastie, že sem mohli prísť a museli ostať doma.

Banská Bystrica bez predsudkov, alebo:DAJME KNIHÁM DRUHÚ ŠANCU

Image

Program podujatia

Každoročný projekt vďaka ktorému dokážeme financovať naše mikroprojekty a pomoc tým, ktorí su na našu pomoc odkázaní. Vďaka týmto aktivitám sme venovali tisíce Eur takým organzáciám, ako je SPOSA (starajú sa a vychovávajú autiastické detičky, tak aby boli samostatné a poradili si v zaradení sa do bežného života., alebo Svetielko nádeje - detská onkológia.

Projekt pozostáva z dvoch podprojektov: Zbierka a "PREDAJ". V prvom ktroku v priebehu 2 týždňov darcovia odovzdajú svoje prebytočné knižky na zberných miestach, potom je týždeň na ich vytriedenie do kategórií a následne druhý podprojekt: "PREDAJ", to je väčšinou nedeľa, keď si záujemcovia o knižky môču za príspevok 1€ vybrať ako odmenu akúkoľvek knižku. Koľkými eurami prispejú na fungovanie našich charitatívnych aktivít, toľko knižiek si môžu vziať.

Knižky, ktoré nám ostanú nájdu následne využitie nemocničnej knižnici, alebo ich odvezieme tam, kde sa ťažšie zháňajú - do slovenských komunít v zahraničí (Békešská Čaba v Maďarsku, Vojvodina v Srbsku, ...).

Banská Bystrica - krok za krokom 2022alebo – Cez srdce Banskej Bystrice, k srdcu človeka!

Image
Prihlášky: do 20. 10. mailom na krokzakorkombb@gmail.com
(Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko, rok narodenia)
Štartovné: 15 € dospelé osoby, 10 € deti – vopred na účet SK10 8330 0000 0026 0206 8466

Prezentácia vopred prihlásených účastníkov končí o 8,50 hod.

Kancelária pretekov: otvorená od 8:00 hod. v parku pod Pamätníkom SNP (stanový prístrešok)
Detské trasy: prihlásenie možné aj na mieste od 9,00 – 16,00 hod.
Ceny: v cieli každý účastník obdrží účastnícku medailu a darček

Sprievodné akcie: detská atletika, tvorivé dielne, ochutnávka zdravej výživy

Program podujatia

Kým výťažok z vlaňajšieho, "nultého" ročníka, bol v sume cez 3 tisíc euro venovaný OZ Svetielko nádeje, tentokrát bude výber zo štartovného (15 euro/osoba) rozdelený medzi troch, malých – veľkých bojovníkov: Matúškovi, Tobiaskovi a Kubkovi. Príďte si zašportovať, príďte sa výkonnostne a fyzicky otestovať, príďte podporiť dobrú vec – tie deti si to zaslúžia!❤️ A pod pamätníkom bude aj okruh pre deti s rodičmi. Každý účastník dostane pamätnú medajlu! Podrobnosti budú včas uverejnené!?


Organizátor
: Pod krídlami anjelov, o.z., Nadácia Eriky Karovej
Termín: sobota 22. október 2022 od 09:00 hod.
Miesto konania – štart a cieľ: Park pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Trať: 38,8 km , detské trasy 400m a 800m na korčuliarskej dráhe
Vekové kategórie: 38,8 km trasa muži a ženy bez obmedzenia veku štart o 9,00 hod.

Detské trasy:

10,00 – beh s kočíkmi
10,15 – 400m beh detí s rodičmi do 3 rokov
10,45 – 400m beh detí 4 - 6rokov
11,00 – Tombola
11,30 – 400m beh detí 7-8 rokov
11,45 – 400m beh detí 9-10 rokov
12,15 – Tombola
13,00 – 800m beh detí 11-12 rokov
13,30 – 800m beh detí 15-16 rokov
14,35 – 800m beh detí 13-14 rokov
14,45 – 800m beh 17-18 rokov
15,30 – 400m beh detí s rodičmi do 3 rokov
15,50 – 400m beh detí 4 - 6rokov
16,10 – 400m beh detí 7- 8 rokov
17,00 – beh a chôdza 400 m pre všetkých

Kultúrny program:

14,00 vystúpenie Roman Buhovecký, Jozef Mareš, Nela Šajbanová, tombola
15,00 vystúpenie Libuša Mažgútová, tombola
16,00 vystúpenie Soňa Hanzl Kopčanová

Propozície podujatia

Propozície – Krok za krokom (charakter, cieľ a podmienky)

Charakter a cieľ podujatia:
Jedná sa o prezenčné podujatie športového charakteru, spojeného s vyjadrením vzťahu každého účastníka k Mes-tu Banská Bystrica. Má však zároveň a hlavne, i charitatívny charakter, v ktorom sa každý účastník bude podieľať na finančnej zbierke pre zdravotne znevýhodnené deti. Hoci sa jedná o športové, v prvom rade chodecké podujatie, tí účastníci, ktorým viac vyhovuje beh, môžu danú trasu i bežať! Podujatie však nemožno považovať za súťažný pre-tek, ale iba za spoločný pochod – beh, nesúci v sebe odkaz v transformácii výdaja dobrej energie, smerujúcej v tom ktorom ročníku podujatia k vybraným, zdravotne znevýhodneným. Kým výťažok z "nultého" ročníka putoval pre OZ Svetielko Nádeje, ten z tohtoročného, 1. ročníka, bude venovaný trom malým – veľkým bojovníkom: Matúškovi, Tobiaskovi a Kubkovi! Cieľom je pešo – zrýchleným krokom, obísť Banskú Bystricu v jej užšom intraviláne a pokú-siť sa v časovom limite do 8 hodín, prejsť celkom 38,8 km. Štart i cieľ bude na rozdiel od "nultého" ročníka pod Pamätníkom SNP. Okruh zahŕňa okrem starého mesta aj jeho najväčšie sídliskové časti, ako Kráľovu, Radvaň, Podlavice, Fončordu, Sásovú-Rudlovú, Majer a Uhlisko. Deti si budú môcť prejsť detské trasy 400m, alebo 800m v parku. Účasť na podujatí je na zvážení každého jednotlivca. Je dobrovoľná, z vlastného rozhodnutia a na vlastné zdravotné, či iné riziko. Celé podujatie však v sebe nesie aj akýsi patriotický kontext, v zmysle: Cez srdce Slovenska, k srdcu človeka!

Podmienky:

1/ Podujatia sa aktívne môže zúčastniť každý dospelý človek i dieťa, ktorý sa stotožnil s myšlienkou podujatia, je si vedomí svojej fyzickej kondície a zdravotného stavu a prispel čiastkou "štartovného" pre účely podujatia . Dospelý minimálne 15 €, dieťa 10 € (rodičia) na mieste podujatia, alebo vopred, na účet o.z. Pod Krídlami anjelov – hlavného organizátora ČU: SK10 8330 0000 0026 0206 8466. Pri vklade štartovného na účet je treba uviesť aj svoje meno a priezvisko a do poznámky napísať názov aj podujatia: Banská Bystrica – Krok za krokom. Prispieť na daný účet môžu aj oslovené firmy, podnikateľské subjekty, obchodné spoločnosti, spoločenské organizácie, ale aj tie, ktorých myšlienka osloví individuálne a to v ľubovoľnej sume. V mene organizátorov podujatia, ale najmä v mene zdravotne znevýhodnených chlapcov, ktorým bude výťažok z podujatia rovnomerne rozdelený, však budeme vďačný aj za prípadné vyššie sumy ako bolo stanovené.

2/ Keďže sa jedná o charitatívne podujatie, finančne môžu prispieť aj tí, ktorí sa ako priamy účastníci pochodu z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť, ale dobrovoľne chcú prispieť finančnou čiastkou podľa vlastného uváženia. Svoj príspevok môžu vložiť na daný účet ČU: SK10 8330 0000 0026 0206 8466, alebo osobne v deň podujatia. V priestoroch Štartu a Cieľa bude stojan s veľkou mapou trasy pochodu. Každý zaregistrovaný účastník dostane pred štartom mapu so sebou, ako aj samolepku s logom podujatia, k nalepeniu si na rukáv a označujúcu ho za plnoprávneho účastníka.

3/ Podľa počtu prihlásených štartujúcich, budú účastníci rozdelení do skupín, ktoré povedie vopred určený člen a jednotlivé skupiny budú cez svojich "vedúcich" v telefonickom kontakte. Nie každý účastník musí prejsť celú plánovanú trasu a svoj pochod – chôdzu, či beh, môže na hociktorom kilometri ukončiť, či už sa tak rozhodne z dôvodu únavy, zdravotnej indispozície, alebo iného dôvodu. Z daného miesta môže cez svojho "vedúceho" zavolať na zadané číslo a privolať si tak organizátorom dohodnutého dobrovoľníka s autom – ako "TAXI", k vyzdvihnutiu na kon-krétnom kilometri trate! Treba zvážiť druh obuvi, nakoľko 80% okruhu trate je vedený po tvrdom podklade chodníkov – s betónovým, či asfaltovým povrchom.

4/ Zraz a registrácia účastníkov bude od 08.00 hod. do 08,45 hod., so skupinovým štartom od 09,00 do 10.00 hod. Predpokladaný príchod do cieľa je do 17.00 hod. Pre rodičov s deťmi, aj tých v kočíku, či vozíčkarov, je pripravená 400 m a 800m trasa chodníkom okolo parku pod Pamätníkom SNP. Štart aj príchod do cieľa bude sprevádzaný malým hudobným programom a počas dňa vystúpia banskobystrickí umelci. Symbolický Šek na vyzbieranú sumu bude chlapcom odovzdaný na mieste. Každý aktívny účastník – štartujúci, ktorý dôjde do cieľa svojej trate, dostane v cieli od organizátora podujatia "Účastnícku medajlu!" V priebehu podujatia bude sprievodný program tvorivé dielne, atletická škôlka, tombola o pekné ceny, s výťažkom rovnako pre daný účel!Matúško je už veľký 11 ročný chalan, ktorý je tvrdohlavý asi ako každý chlapec, no on je našťastie taký od narodenia, narodil sa predčasne a nemal ani kilo pri narodení, nedávali mu šancu a vždy ma lekári pripravovali na najhoršie, no tvrdohlavosť urobila svoje :) Nakoniec sme prišli domov a rozbehla sa zbierka diagnóz, najprv Dandy Walker malformácia (4 komorový hydrocefalus, cysty na mozgu, nevivynutá rovnováha), nasledovala hneď operácia, kde mu zaviedli shunt. Neskôr sa pridala DMO, retinopatia, inkontinencia... Prognózy boli nijaké, ležiace dieťa kŕmené hadičkami, no ale Matúško sa rozhodol ísť inou cestou, vďaka rehabilitáciam začal plaziť, sedieť, stvornožkovať, naučili sme sa jesť, no stále nerozpráva a nechodí, preto je odkázaný na invalidný vozík. Bohužial' náš je už poškodený, malý a začína sa v ňom prevracať dozadu a hrozí riziko úrazu, že ublíži sebe poprípade niekomu v škole, kto bude za ním, no keďže neuplynula doba na nový nemá ešte nárok a tak nám nič neostáva iba prosba o pomoc, nie pre seba, ale pre môjho syna, ktorý je pre mňa všetkým, ktorý tak usilovne bojuje so všetkým čo nás stretne, ktorý sa budí ráno s úsmevom a vie vám dať mnoho lásky a ktorý je odkázaný pretože inak sa nedostaneme nikam. Sme sami ale aj tak sa snažíme robiť možné a nemožné aby sme mohli robiť pre iných malé no pre mňa obrovské kroky vpred.
Preto Vám zo srdca ďakujenne za pomoc či povzbudenie, ten pocit keď viem, že nie sme na všetko sami je úžasný obzvlášť v tejto dobe. Želáme všetkým hlavne pevné zdravie a vždy majte okolo seba ľudí o ktorých sa môžete oprieť.

Matúško

Image

Kubko

ImageVolám sa Kubko a mojim rodičom som sa narodil po predchádzajúcom neúspešnom tehotenstve, kedy prišli v 21.tt. o dievčatko. Na tento svet som sa vypýtal nečakane 3.1.201831.tt. akútnou sekciou kvôli patologickým prietokom v pupočníku. Vážil som 1310g a meral 37cm. V nemocnici som pobudol dlhé dva mesiace. Niekoľko dní som strávil na JIRS z dôvodu celkovej nezrelosti, ale hlavne kvôli tomu, že sa ma nedarilo odpojiť od pľúcnej ventilácie. Pomalými krôčikmi som sa presunul na JISku, kde boli na vyšetreniach zistené následky nedokysličenia, či už pred akútnou sekciou, resp. pre dlhý pobyt na pľúcnej ventilácii.

Keďže som mal byť ešte 9 týždňov v brušku a môj štart do života bol naozaj veľmi ťažký, každý deň tvrdo bojujem a nevzdávam sa. Aktuálne mám 4 rôčky. Veľa cvičím doma s mamimou i v rehabilitačných zariadeniach Bobath konceptom, plávam s „Húsatkami“, trénujem svoje schopnosti na Playwisely, navštevujem Hipoterapiu na Liptove, z času na čas kraniosakrálnu terapiu,... Každý rok absolvujem 28-dňové ambulantné liečenie v Kováčovej.

V septembri som nastúpil do škôlky k zdravým detičkám. Pomaličky napredujem, pretože rodičia mi zohnali skvelého fyzioterapeuta na domáce cvičenie, ktorého počúvam na slovo a výsledky sa pomaly dostavujú. Začal som loziť po štyroch a celkom sa mi to aj páči. Už sa s oporou udržím na kolienkach a začínam špekulovať, ako sa dostať ešte vyššie. Snáď sa na tie nôžky pomaly aj dostanem. Čo je pre nich asi najhoršie, že zatiaľ sa mi nechce veľmi rečniť, no rozumiem im úplne všetko. Viem, mojich rodičov to stojí veľa síl a hoci to nejde tak rýchlo, ako si predstavovali, my to spolu nejako zvládneme.

Do našej rodiny patrí ešte moja sestrička Natálka, ktorá má 11 rokov a navštevuje 5. ročník základnej školy vo vedľajšej dedine, v Selciach. Je veľmi šikovná, krásne hrá na husličky, rada tancuje a veľmi dobre sa učí - nosí samé jednotky. Rada sa o mňa stará, pomáha nám pri cvičení, hrá sa so mnou a veľmi ma ľúbi.

Moja mamina učila na strednej škole, Hotelovej akadémii v Brezne, no nateraz musela so mnou ostať doma a je na predĺženom rodičovskom príspevku. A môj ocino je dopravný policajt. Dáva pozor, aby ľudia dodržiavali v autíčku rýchlosť, či šoférovali triezvi ?.

Moja rodina robí pre mňa všetko možné aj nemožné, len aby mi pomohli postaviť sa na nôžky. Všetko však stojí veľa peniažkov, a preto sa na Vás touto cestou obraciam s prosbou o pomoc. Nech môžem stále cvičiť, a tak svoj neľahký boj vyhrať a splniť si svoj sen – raz VYKROČIŤ.

ĎAKUJEME  všetkým zo srdca za každý príspevok k Jakubkovej krajšej budúcnosti.
Náš syn Tobias má 11 rokov, až na jeho telesné postihnutie, je to chlapček ako každý iný, má svoje záľuby, ktoré sú žiaľ obmedzené jeho pohybom. Nakoľko nemáme žiadny vozík, ani žiadne pomôcky na dlhší presun, veľmi by sme potrebovali špeciálny bicykel, ktorý je finančne nákladný, no pre Tobiasa by to bola sloboda v pohybe. Mohol by s ním chodiť na školské akcie v prírode, mohol by chodiť do mesta, do prírody, a navštevovať rôzne miesta, kam sa nemôže dostať. ĎAKUJEME

Tobiasko

Image