Kto sme

Erika Karová - Erika

Erika Karová - Erika

Erika Karová je aktívnou dobrovoľníčkou a organizátorkou charitatívnych aktivít. Je zakladateľkou nadácie Eriky Karovej. Podiela sa ako organizátorka a dobrovoľníčka mnohých charitatívnych aktivít. Za všetky spomenieme: Banská Bystrica "Krok za krokom", Charitatívny knižný jarmok, Vianočná zbierka potravín pre ľudí v hmotnej núdzi, zbierka oblečenia, zbierka hračiek pre detské domovy, Zbierky školských potrieb pre deti z rodín v hmotnej núdzi, pravidelnou organizátorkou zbierky OCHUTNAJ CHUŤ VIANOC A POMÔŽ, HURÁ PRÁZDNINY, Aktívne participuje na akcii ŽI A NECHAJ ŽIT pre deti postihnuté autizmom, pravidelne organizuje komunitný karneval a posedenia pre seniorov. Je držiteľkou ocenení, ako sú SRDCE NA DLANI, SLOVENKA ROKA, a iných.
Miroslava Zvončeková - Mirka

Miroslava Zvončeková - Mirka

Miroslava Zvončeková venuje takmer všetok svoj voľný čas pomoci iným. Je koordinátorkou a organizátorokou mnohých zbierok a aktivít pre pomoc ľuďom a organizáciám, ktoré sú na pomoc odkázané. Tak isto, ako Erika Karová sa aktívne podiela na organizovaní a zebezpečení projektov, ako sú: Banská Bystrica "Krok za krokom", Charitatívny knižný jarmok, Vianočná zbierka potravín pre ľudí v hmotnej núdzi, zbierka oblečenia, zbierka hračiek pre detské domovy, Zbierky školských potrieb pre deti z rodín v hmotnej núdzi, charitatívny bowling, ... Je jedným z hlavných koordinátorov projektu KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK. Snáď ani neexistuje týždeň, kedy by nepracovala na nejakej zbierke, udalosti, či akcii na pomoc blížnym.
Jozef Hucman - Hucko

Jozef Hucman - Hucko

Jozef Hucman, je zapálený gastrofanatik a organizátor a dobrovoľník mnohých charitatívnych projektov. Tak isto, ako aj Erika a Mirka sa podieľa na organizácii projektov, ako sú: Banská Bystrica bez predsudkov, Banská Bystrica "Krok za krokom", Vianočná pošta, Ži a nechaj žiť, ochutnaj chuť Vianoc a pomôž ... a mnohých iných. Zabezpečuje, aby na mnohých charitatívnych a komunitných udalostiach mali všetci sýte brušká. Keď vypukol konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, bol na hraniciach a varil pre utečencov a spoluorganizoval letný tábor pre Siroty z detských domovov z bombardovaného ukrajinského mesta SUMI na hraniciach s Ruskom. Je držiteľom ocenenia SRDCE NA DLANI.
Rudolf Kapolka - Rudi - Rudko

Rudolf Kapolka - Rudi - Rudko

Najnovší (rádio)aktívny prírastok tejto bandy. Je to náš MacGyver a kde už nikto nič nemôže, tam Rudko pomôže. (Hyper)Aktívne sa podiela na všetkých našich projektoch, ako Vianočný punč, Charitatívny bowling, knižný jarmok, Vianočná pošta, Banská Bystrica "Krok za krokom", a všetkých ostatných.