Poslanie

V erbe Banskej Bystrice je anjel a v Banskej Bystrici je mnoho anjelov, vďaka ktorým sa nám darí pomáhať. Poskytujú nám svoju pomoc, zdroje, finančné prostriedky. Bez ich ba naša pomoc nebola možná. Sme im za ich účasť, participáciu a pomoc nesmierne vďační a sme radi nám pomáhajú pomáhať.

Nie každý bol pripravený do života tak, aby sa o seba vedel postarať, prípadne, aby sa vedel postarať o svojich blízkych. Niekomu sa darí viac, niekomu menej. Našim poslaním je pomôcť tým, ktorí sa dostali do nezávideniahodnej situácie a sú na našu pomoc odkázaní. 

Pomáhame zasýtiť hladných, zohriať tých, ktorým je zima, pomôcť tým, ktorí si sami nepomôžu a sú na cudziu pomoc odkázaní. Naše aktivity sú sústredené hlavne do Banskej Bystrice a okolia. Pomáhame tam, kde štát zlyhal. 

Nič, čo máme, si do hrobu nevezmeme. Do hrobu si vezmeme len to, čo dáme.